Friday, July 15, 2011

ocells per al DVD de BWPi

Aquestes són algunes de les il·lustracions que vaig fer l'any passat per la propera edició del Birds of the Western Palearctic en DVD (BWPi) de Birdguides.

These are some of the illustrations I made last year for the forthcoming new edition of BWPi by Birdguides.


Vinous-breasted Starling
Sturnus burmannicus
il·lustració digital /digital illustration

Aratinga mitrada
Mitred Parakeet
Aratinga mitrata
il·lustració digital /digital illustration 

Black-headed Munia
Lonchura atricapilla
il·lustració digital /digital illustration 

Crested Myna
Acridotheres cristatellus
il·lustració digital /digital illustration

Saturday, July 9, 2011

ocells pel Zoo

Això és una mostra d'algunes il·lustracions d'ocells que utilitzarà el Zoo de Barcelona.
These are some bird illustrations that Barcelona Zoo will use.


Aratinga Nanday
Nanday's Parakeet
Nandayus nenday
il·lustració digital /digital illustration


Cardenal de cresta roja
Red-crested Cardinal
Paroaria coronata
il·lustració digital /digital illustration


Mosquiter xiulaire
Wood Warbler
Phylloscopus sibilatrix
 il·lustració digital /digital illustration