Sunday, December 12, 2010

conill, becada i perdiu

Aquesta il·lustració forma part d'una senyalització en una àrea on s'ha actuat perpotenciar les poblacions d'aquestes tres espècies: conill, becada i perdiu roja.

I made this painting for a nature sign in an area improved to favor populations of these three species: Rabbit, Woodcock and Red Partridge.
tavertet

No comments:

Post a Comment